Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co to je Aikido?

 | Aikido

V Umění harmonie nikdy neútočíme.
Útok je důkazem, že se člověk nekontroluje.
Ti, kdož mají pokřivené myšlení. Ti, v jejichž mysli je spor, jsou již od počátku poraženi.
Vítězství znamená porazit vlastní touhu po sporu. Znamená dosáhnout svého poslání.
Aikido ničemu neodporuje, proto jej nelze porazit.

Aikido znamená způsob nebo cestu sjednocení nebo harmonie duševní energie a těla. Myšlenka je řídící síla, tělo provádí skutek, duše oboje spojuje. Je to tedy jakási cesta k vytvoření harmonie mezi fyzickou a duševní silou. Jde o výcvik koordinace, způsob posílení těla a mysli, splynutí individuální fyzické a psychické síly, takže z člověka se stane mnohem ucelenější bytost. Aikido klade důraz na soustředění myšlenky a jednání a na soustředění duševní energie KI. Aikido je způsob sebeobrany, kterým se lze ubránit jednomu, ale i více útočníkům. Při technikách aikido se využívá energie útočníka, proto cvičení samotné není náročné na fyzickou sílu. Z tohoto důvodu je aikido možné cvičit do vysokého věku. Cvičit mohou i osoby, které nejsou fyzicky zdatné. Aikido cvičí stále více i žen a starších lidí.

Aikido je japonské bojové umění harmonicky rozvíjející tělo i ducha. Svým nenásilným defenzivním pojetím boje je vhodné pro všechny věkové kategorie, muže i ženy. Studium aikido zahrnuje boj beze zbraně, boj s holí (jo), mečem (boken) a nožem (tanto). Nedílnou součástí výuky jsou dechová a meditační cvičení.

Aikido, čistě ve své praktické aplikaci, je umění sebeobrany. Aikido zdůrazňuje dobrý pohyb těla, hody a páky. Je eticky spojené s obranou proti nevyprovokovanému útoku. Při správném užití aikido může být prudká agrese pohotově a čistě neutralizována za zřetelné kontroly nad všemi aspekty útoku a obrany.

Aikido je však více než fyzické umění. Do jeho technik jsou vetkány elementy filosofie, psychologie a dynamiky. Je to cesta života, která sjednocuje životní energii, ki, způsob, jak být v harmonii se svým okolím a přitom centrován v sobě. Na své nejvyšší úrovni je to účinná disciplína pro rozvoj, integraci a využití všech vlastních mentálních a fyzických kapacit.

Termín aikido je tvořen třemi znaky. "Ai" znamená harmonii, jednotu, souhlas, "Ki" znamená vesmír, přírodu, energii a "Do" značí cestu, dráhu nebo způsob života. Volně přeloženo aikido znamená způsob života prostřednictvím harmonie s přírodou. Jsou však možné i užší výklady ve smyslu "cesta harmonie s protivníkem", případně "metoda nebo cesta (do) pro koordinaci nebo harmonii (ai) mentální energie nebo ducha (ki).

Zakladatel aikido, Morihei Ueshiba, byl proti sportovnímu chápání aikido, což zcela jasně vyjádřil často citovaným výrokem: "Chci-li dokázat, že jsem lepší než ten druhý, není to opravdové bratrství mezi lidmi."